PENSIONIERTENVEREIN DER KANTONSPOLIZEI
BASEL - STADT
gegründet 1938
Wanderung Februar 2015Mittwoch, 11. Februar 2015
Besammlung: 1115 Uhr Bahnhof SBB
Abfahrt: 1137 Uhr nach Laufen,
dann mit Bus 118 (1204 h) nach Liesberg (Ochsengasse)
Wanderung: Liesberg-„Tal“-La Rèselle (Fischweiher) -
vor Soyhieres links nach Les Riedes Dessus - Liesberg Riederwald.
Einkehr im Rest. Rütli, dann mit Bus und Bahn nach Basel. Alles mit U-Abo.
Wanderzeit ca. 2 Std. 40 Min.
Dr fùffzigschti ùnd lètschti Gedanggesplìtter

Dr ‚Peetrùs' hèt, wie mìr mi Raadiò brìchtet,
au über dr Nòrdwèscht-Èggen e Hooch iigrìchtet.
Zwòòr sigs am Mòòrge nò ìm Miinùs-Beräich,
aber Sùmmer ìm Wìnter wäär jò bììrewäich.


Guet soo! Am Baanhof wììrd d Zit abgwaartet
ùnd dènn pünggtlìg mìt dr ‚S Drei' gstaartet.
Die faart ùff ‚Lauffe', 's ìsch dòch dr Waan,
wies Bòschti ùff ‚Liisbäärg', ùnd au mìt Elaan.

Vò ‚Liisbäärg' wandere mr dùùrs 'Rìsel-Daal'
ùff ‚La Réselle' - d Schneeschìcht ìsch is egaal.
Dr Fìschweier döört ìsch braggdisch zuegfròòre.
E baarne dròpft d Naase, òder si hän kalti Òòre.
Dòch alli sìnn zfrììde, ùnd ich fìnd das schöön,
wie au s frììdlìge Nääbenander* vò zwäi Kantöön.
Das dròtz ùnterschììdlìger Sprooch ùnd Kultuur,
dangg Reschpäggt ùnd Aastand - aber nìt stuur.
Nùmmen öppis fìnd ich gliich e bìtzelì schaad.
Wòrùm ìsch dä lang Wääg esoo faadegraad?
Aber es ìsch schòn esoo, liebe ‚Ruedi', gäll:
Òrganisieren ìsch gnìfflìg; gritisiert hèt me schnäll!


Dròtz Schatten ùnd Kieli ìsch me rächt bald
ìm ghäizte Rèschtòrand ‚Rütli', z ‚Riederwald'.
Döört wèrme mr d Fìnger, velìcht au nò s Bluet,
ùnd s Ässen ìsch riichlìg ùnd èrscht nò guet.*Gaar käi frììdlìgs Nääbenander vò zwäi verwandte Kultuure gìts ìn dr ‚Ukräine':

D Rùssen ùnd Ukräiner sìnn ùsser Rand ùnd Band;
bekämpfe sìch bis ùffs Bluet ìm Òschte vòm Land.
Dr ‚Nöi Zaar' wìrggt verbìsse ùnd lòsst kuum lùgg.
Är wünscht sìch si Riich ìn dr alte Gröössi zrùgg.

Das ìsch kuum zùm Glaube, aber gliich wòòr.
Für ganz ‚Öiroopa' bedütted dä Stritt e Gfòòr.
Höört me wìder ‚Kampf bìs zùm lètschte Maa?'
Hòffentlìg wòtt dä nie dr ‚Nöi Zaar' vò Rùssland haa…

Nòne Väärs in äigener Sach:

Wie ìm Rèschtòrand gsäit, bliib ich drbii.
Das wììrd mi lètschte ‚Gedanggesplìtter' sii.
Für alli gwùnderige ùnd belääsene Wääse:
Mii Naame wììrd me ùnter Väärs kuum nò lääse.

Andy Kunzelmann

Fotos:
Peter Bachmann und Werner Hohler
Homepage: Werner Hohler
12. Februar 2015