Jubiläum 75 Jahre
PENSIONIERTENVEREIN DER KANTONSPOLIZEI
BASEL - STADT
gegründet 1938
Wanderung September 2013Mittwoch, 11. September 2013
Tageswanderung mit Picknick (mitnehmen) - Grill gedeckt!
Besammlung: 1030 Uhr Bahnhof SBB
Abfahrt: 1047 nach Sissach, dann mit Bus (1112) Richtung „Sissacherflue“ Wanderung: Sissacherflue-Wintersingen (Grillpause), anschliessend nach Maisprach, 2 Std.


Dr Gedanggesplìtter

Kuum ìsch dr Hèèrbschtblausch Gschìcht, vergange,
foot d Wandergrùppe aa, ùffs Wandere z blange
ùnd drìfft sich fòlglìch ùff em Baanhof oobe,
ùm sìch ìn dr ‚Glùft' ìn dr früsche Lùft ussztoobe.

S Räislì über ‚Sìssach' ùffen ùff d Sìssacherflue
verlauft ìn dr Baan ùnd ìm Bòschti mìt Rue.
S Wätter ìsch wäggselhaft, d Stìmmig guet
ùnd dr Maa mìt Huet basst zue däm Huet guet.De Sprüch aa muess dää Dèggel aaööde.
Sùnscht miesst me jò nìt üüberen schnööde.
Dää Dschäpper ìsch nìt schmùgg, aber är nützt,
wèll är en alts Gnìgg vòr em Räägegùss schützt.

Bì kieler Zùùglùft* ùnter ere graue Dèggi
fiert is dr ‚Stèffi' dùùr e bewaldeti Strèggi -
am liebschte wùùrd ich e Wanderlied sìnge -
zùr ‚Wiistùùbe Rääbhuus' aane òb ‚Wìntersìnge'.

Das Hoofbäizlì ìsch wùnderschöön glääge
ùnd guet gfiert vò dr Wìnzere, dr Frau ‚Dääge'.
Dr Dùft vòm Grìllguet stigt äim ìn d Naase.
Dr Gnùss vòm Ässe ìsch die gmietligi Faase.D Ässenszit, begläitet vò Bier, Wasser ùnd Wii
samt Dèsseer mìt Kaffi goot z schnäll verbii.
Dr ‚Stèffi' rieft: "Jètz ìsch fèrtig mìt em Hògge.
Bùùrsche, mììr machen is wìder ùff d Sògge!"

Hèèrlìgi Döörfer wie ‚Rìggebach', au ‚Buus',
mìt ììre Räbbäärge, zäichne die Geegend uus.
Ììri Wìrggig - doo druss mach ich käi Heel -
duet mi beruige ùnd fröit allewiil mi Seel.S Hèèrbschtelet - aakünde diens die famoose
hübsch veielettblaue Hèèrbschtzitloose.
Ùnd ùnriffi Druube, wò an de Räbstögg hängge,
löön aim an e guets Dröpflì dängge.Stòtzig goots am Änd ùff ‚Mäischprach' aabe.
Doo ìsch me kùùrzzitig vòr em Draabe.
Ìm Dòòrf sìnn mr nòmòll zämmegsässe.
Dr Naame vòm Bäizlì hani läider vergässe.

*Kieli Zùùglùft bloost z Itaalien ùnden au em Bùnga-Bùnga-Spèzialìscht ùm d Òòre:

Dr Meediezaar, verùùrdäilt, riich ùnd grìsse
häig grìsse bì de Schtüüre bschìsse.
Döörfi sìch schliesslìg nümm lò wääle.
Das wùùrdi dr ‚Cavaliere' häilloos gwääle.

Nie liess är sìch esoo vò dr Macht lööse
ùnd wèèri sìch mìt Hööggen ùnd Ööse.
Wäge Menscherächtsverlètzig glagt das Schenii
ùnd beaadräit gliichzitig en Amnèschtii.

Si Alter sprächi geege d Stroof zùm Hògge;
(ìsch daas au esoo bìm ‚Bùnga-Bùnga-Bògge'?)
Blibt nùmme nò d Froog - die ìsch nìt ‚ooni':
Glappts z Itaalie ùnden ooni ‚Berlusconi'?

Andy Kunzelmann

Fotos:
Peter Bachmann und Werner Hohler
Homepage: Werner Hohler
12. September 2013